Zobacz sprawozdania finansowe

i dowiedz się jak efektywnie zarządzaliśmy otrzymywanymi środkami

Zobacz sprawozdania merytoryczne

i dowiedz się jakie działania podjęliśmy

Historia

Fundacja Pomagam powstała 28 grudnia 2006 r. z inicjatywy właścicieli firmy FPL , którzy wcześniej wspierali jeden z Domów Małego Dziecka w Łodzi. W celu zwiększenia skali działalności charytatywnej i objęcia nią nowe osoby i placówki wychowawcze, postanowiono o założeniu fundacji, której głównym celem jest pomoc dzieciom chorym i dzieciom z Domów Dziecka. Fundacja Pomagam swoim wsparciem ułatwia im rozwój, funkcjonowanie w społeczeństwie oraz stwarza lepsze warunki życia.

Pomagamy dzieciom chorym oraz dzieciom z domów dziecka

Wspieramy w rozwoju i edukujemy

Swoje działania kierunkujemy m.in. na rozwój Wychowanków Domów Dziecka, Wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz indywidualnych Wychowanków Fundacji. Dokładamy wszelkich starań, aby regularnie organizować imprezy, akcje edukacyjne, warsztaty czy konkursy dla Wychowanków Fundacji Pomagam, w celu rozwoju ich wiedzy, zainteresowań, uzdolnień oraz oderwanie ich od życia obarczonego chorobą i cierpieniem.

Ideą przyświecającą Fundacji jest pomoc przede wszystkim ciężko chorym dzieciom, których rodzice nie są w stanie sami sfinansować koniecznego leczenia i rehabilitacji. W sposób efektywny pozyskujemy fundusze na leczenie, rehabilitację oraz zakup niezbędnych środków medycznych dla naszych Wychowanków, w celu poprawy ich stanu zdrowia. Działamy na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Inwestujemy w rehabilitację

Uczymy jak się usamodzielnić

Staramy się zapewnić jak najlepsze przygotowanie młodzieży opuszczającej Domy Dziecka, a także dzieci pozostających w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
do realiów życia zawodowego, społecznego. Uczestniczymy w procesie usamodzielnienia się młodych ludzi, zapewniając im wsparcie społeczne, odpowiednie warsztaty, korepetycje naukowe oraz pomoc w znalezieniu pracy.
Część zebranych przez nas funduszy przekazujemy na wyjazdy edukacyjno-integracyjne Wychowanków Domów Dziecka, które mają przygotowywać Ich do samodzielności życiowej.

2 219 957 PLN

łączna kwota z 1%

2020 - 907 140 PLN

2019 - 589 254 PLN

2018 - 587 870 PLN

2017 - 197 681 PLN

2016 - 158 245 PLN

2015 - 151 843 PLN

2014 - 110 855 PLN

2013 - 130 313 PLN

2012 - 103 842 PLN

2011 - 31 040 PLN

2010 - 58 635 PLN

2009 - 76 074 PLN

2008 - 13 314 PLN

2007 - 10 991 PLN

© 2022 - Fundacja Pomagam / Program e-pity Copyright 2021-2022 e-file sp. z o.o. sp. k.