Fundacja-pomagam-logo-element-rotacyjny
Fundacja-pomagam-logo-element-bez-rotacji

Piotr Wojciechowski

dziecko-z-plecakiem

 

Piotruś urodził się z ciężką niewydolnością oddechową, zapaleniem płuc i posocznicą. Krwiaki w jego główce zmusiły lekarzy do przeprowadzenia obustronnej trepanacji czaszki, w wyniku której chłopiec ma uszkodzony mózg. Jeszcze w tym roku wykryto u niego padaczkę. Wśród innych stałych chorób towarzyszących Piotrusiowi i jego rodzinie znajduje się hipoplazja płuc, wodonercze, odpływ IV. stopnia, wrodzona wada mózgu, globalne opóźnienie psychoruchowe, obniżone napięcie mięśniowe, niedowład prawostronny, kamica pęcherzyka woreczka żółciowego. Chłopiec wymaga biernej tlenoterapii, anemizuje się, ma małopłytkowość, dostaje leki na porażenie IV kończynowe. 

 

 

 

Wesprzyj Piotrka, klikając poniżej lub przekaż darowiznę na konto:

22 1140 1108 0000 2052 2800 1086