Fundacja-pomagam-logo-element-rotacyjny
Fundacja-pomagam-logo-element-bez-rotacji

Rozwijamy
Dzieci

„Od 2006 roku rozwijamy dzieci.
Przekazaliśmy im ponad 8 mln zł, zarówno
w formie programowych działań rozwojowych,
jak i bezpośredniego wsparcia finansowego.
Zachęcam do działania na rzecz dzieci.”

 

 

Jolanta Krokowska
Przewodniczący Rady Fundacji Pomagam

Przedszkole Emocji

Nowatorski program rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym, realizowany w publicznych przedszkolach, bezpłatnie, dzięki darowiznom. 

Pomagamy dzieciom chorym

Wspieramy finansowo prawie 50 dzieci cierpiących z powodu
różnych chorób. Pomagamy im w terapiach i wydatkach
codziennych, nie pobierając od
przekazywanych im
środków
żadnych prowizji.
 

Wspieramy domy dziecka

Pomagamy finansowo 7 domom dziecka. Wspieramy ich
w codziennych wydatkach oraz zapewniamy środki
pieniężne na pilne
potrzeby, nie pobierając od
przekazywanych im środków żadnych prowizji.
 

Rozwijamy Dzieci