Fundacja-pomagam-logo-element-rotacyjny
Fundacja-pomagam-logo-element-bez-rotacji

Podopieczni

Dzieci chore

Poznaj 54 dzieci, którym pomagamy finansując ich rehabilitacje, wspierając ich
w codziennych wydatkach lub zapewniając im wsparcie rozwojowe.

Od środków przekazywanych naszym Podopiecznym nie pobieramy żadnych prowizji.
100% darowanej przez Ciebie kwoty trafi bezpośrednio do Dziecka.

Oliwier Antosiak

Oliwier choruje na autyzm dziecięcy – zaburzenie rozwoju funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

arrow-medium-scroll

Zuzanna Banasiak

Choruje na encefalopatię niedokrwienno-niedotlenieniową pod postacią czterokończynowego niedowładu spastycznego.

arrow-medium-scroll

Liliana Brajtkrojc

Choruje na encefalopatię stacjonarną – uszkodzenie struktur mózgu z zespołem piramidowym.

arrow-medium-scroll

Krzysztof Defin

Chłopiec choruje na zespół Lyella, nazywany również toksyczną nekrolizą naskórka.

arrow-medium-scroll

Bruno Derda

Choruje na hiperglicynemię nieketotyczną oraz padaczkę lekooporną.

arrow-medium-scroll

Szymon Domagalski

Szymon w wyniku sepsy doznał obrzęku mózgu, co z kolei spowodowało u niego padaczkę.

arrow-medium-scroll

Izabela Donifacy

Pani Iza zmaga się z dystrofią mięsniową Duchenne’a i posoczniczą paciorkowca.

arrow-medium-scroll

Oliwia Garnys

Oliwia cierpi na niedowład połowiczy i padaczkę objawową.

arrow-medium-scroll

Mateusz Głasek

Mateusz choruje na autyzm i bezsenność. 

arrow-medium-scroll

Leon Grzywa

Leon zmaga się z chorobą SMA-1 – rdzeniowy zanik mięśni.

arrow-medium-scroll

Liliana Haraburda

Dziewczynka zmaga się z dysplazją oskrzelowo – płucną w stopniu umiarkowanym. 

arrow-medium-scroll

Ksenia Kalas

Ksenia cierpi z powodu zwężenia krtani i tchawicy, dysplazji oraz skoliozy kręgosłupa.

arrow-medium-scroll

Miłosz Kaszuba

Miłosz zmaga się z problemami dotyczącymi rozwoju ruchowego oraz poznawania i zrozumienia świata. 

arrow-medium-scroll

Krysia Kieszkowska

Krysia choruje na dziecięce porażenie mózgowe oraz wodogłowie. Dziewczynka nie widzi.

arrow-medium-scroll

Otylia Klimczak

Otylia choruje na Toczeń Rumieniowaty Układowy, który atakuje narządy wewnętrzne.

arrow-medium-scroll

Jakub Koza

Chłopiec ciepri na lewostronną przepuklinę brzuszną, dysplazję oskrzelowo-płucną i zespół Dandy-Walkera. 

arrow-medium-scroll

Gabriel Kozłowski

Gabryś choruje na Zespół Wiskotta-Aldricha. Jest to choroba genetyczna, która wpływa na zaburzenia układu odpornościowego. 

arrow-medium-scroll

Hania Koźmińska

Hania urodziła się z hipotrofią, wrodzonym zapaleniem płuc i anemią.

arrow-medium-scroll

Staś Chaładyn

Choruje na malformację mózgu i niedorozwój półkul mózgowych. 

arrow-medium-scroll

Kornel Ciesielski

Choruje na agenezję ciała modzelowatego i dysplazję przegrodowo-oczną.

arrow-medium-scroll

Nicola Ćwiklak

Choruje na obniżone napięcie mięśniowe, zespół Angelmana i epilepsję.

arrow-medium-scroll

Adam Kulik

Adam cierpi na autyzm i niepełnosprawność w stopniu znacznym. 

arrow-medium-scroll

Szymon Kurowski

Szymon cierpi na połowiczy, prawostronny niedowład ciała, który jest skutkiem operacji usunięcia  guza mózgu.

arrow-medium-scroll

Maja Kwiatkowska 

Maja choruje na SMA – 1, rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego.

arrow-medium-scroll

Aleksander Laszczkowski 

Choruje na autyzm dziecięcy. Zmaga się z zatruciem aluminium i rtęcią. Cierpi na nieszczelności jelitowe, przez co wymaga specjalistycznej diety.

arrow-medium-scroll

Ania Litwińska

Ania zmaga się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Ma duże problemy z chodzeniem i znacznie osłabione mięśnie. 

arrow-medium-scroll

Kacper Londowski

Chłopiec podczas porodu doznał urazu głowy przez co cierpi na epilepsję i problemy z czynnościami motorycznymi. 

arrow-medium-scroll

Zuzanna Miler 

Zuzia urodziła się jako wcześniak, wykryto u części praw przysługujących i wadę serca. 

arrow-medium-scroll

Maja Pazdykiewicz

Maja urodziła się zespołem Downa oraz zaburzeniami rozwoju psychoruchowego dziecka. 

arrow-medium-scroll

Julia Pietrzak

Julka ma zdiagnozowany autyzm dziecięcy. Codziennie, z całych sił, stara się uczyć tego, co innym dzieciom przychodzi z łatwością

arrow-medium-scroll

Angelika Popielarczyk

Angelika cierpi na niedowład połowiczy prawostronny i deficyty percepcyjno-motoryczne oraz słuchowe. 

arrow-medium-scroll

Amelia Praska

Amelka urodziła się z wadą mózgu, która wpływa na pogorszanie się wzroku, mowy i rozwoju intelektualnego. 

arrow-medium-scroll

Oskar Rogala

Oskar urodził się w czerwcu 2019r. z wadą wrodzoną lewej stopy – stopą końsko-szpotawą.

arrow-medium-scroll

Jaś Sałata

U Jasia zdiagnozowano zespół Koolen de Vries. Jest jednym z trójki dzieci zdiagnozowanych w Polsce.

arrow-medium-scroll

Kornelia Siwa

Kornelia cierpi z powodu zakażenia gronkowcem złocistym- posocznicą bakteryjną. 

arrow-medium-scroll

Maja Skwarka

Maja urodziła się ze zdiagnozowanym zespołem Downa. 

arrow-medium-scroll

Michalina Stasiak

Michalinka cierpi na spastyczne dwukończynowe mózgowe porażenie dziecięce. 

arrow-medium-scroll

Miłosz Szymczak 

Miłosz choruje na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. 

arrow-medium-scroll

Wiktoria Szydłoś

Wiktoria cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę lekooponą. 

arrow-medium-scroll

Jagoda Trela

U Jagody zdiagnozowano spektrum autyzmu (Zespół Aspergera).

arrow-medium-scroll

Gabrysia i Staś Walczy

Gabrysia i Sataś cierpią na dychawicę oskrzelową.

arrow-medium-scroll

Justyna Włodarczyk

Justyna urodziła się z rozszczepem kręgosłupa a ponadto cierpi na wodogłowie.

arrow-medium-scroll

Piotr Wojciechowski

Piotruś urodził się z ciężką niewydolnością oddechową, zapaleniem płuc i posocznicą. 

arrow-medium-scroll

Kinga Zagumny

Kinga cierpi na niedowład kończyn dolnych i neurogenny pęcherz, co jest wynikiem poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego. 

arrow-medium-scroll

Hubert Zwoiński

Hubert ma wrodzoną wadę mózgu- Pachygyria, chorobę wrodzona ośrodkowego układu nerwowego. 

arrow-medium-scroll

Julia Bartłomiejczyk

Obecnie Julia jest w trakcie dalszej diagnozy.

arrow-medium-scroll

Sebastian Bąkowski 

Cierpi na opóźnienie rozwoju psychomotorycznego.

arrow-medium-scroll

Domy dziecka

Poznaj 6 Domów Dziecka, którym pomagamy, finansując ich potrzeby materialne
i niematerialne oraz wspierając ich w inwestycjach i nagłych wydatkach.

Od środków przekazywanych naszym Podopiecznym nie pobieramy żadnych prowizji.
100% darowanej przez Ciebie kwoty trafi bezpośrednio do Dziecka.

Dom Dziecka dla Małych Dzieci

Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi mieści się w budynkach przy ulicach Drużynowej 3/5, Lnianej 9 i Zbocze 2a.

arrow-medium-scroll

Dom Dziecka Słoneczna Polana

Dom Dziecka „Słoneczna Polana” zajmuje się pomocą socjalną, wychowawczą, psychologiczną oraz edukacyjną.

arrow-medium-scroll

Rodzinny Dom Dziecka w Chmielnie

Rodzinny Dom Dziecka w Chmielnie działa od listopada 2016 roku. 

arrow-medium-scroll

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Tęcza

Placówka funkcjonuje od 1983 roku w Kutnie

arrow-medium-scroll

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Franciszków

Placówka we Franciszkowie powstała w sierpniu 2007 roku. 

arrow-medium-scroll

Rodzinny Dom Dziecka Bożeny Naniewicz

Rodzinny Dom Dziecka Pani Bożeny Naniewicz działa od końca 2018 roku. 

arrow-medium-scroll